Advies: milieueffecten Oosterwold beter meten

Almere 3 november 2015
De gemeente Almere moet in het nieuwe stadsdeel Oosterwold beter gaan meten welke effecten bebouwing heeft voor het milieu. Dat adviseert de commissie voor de milieu-effectrapportage. De commissie vindt het bestemmingsplan onvolledig.

In Oosterwold komen woningen, bedrijven en stadsboerderijen, maar in het bestemmingsplan is vooraf niet vastgelegd wat waar komt. Als gevolg hiervan zijn de effecten voor het milieu ook niet goed in te schatten. Als voorbeeld noemt de commissie dat onduidelijk is welk effect melkveebedrijven hebben op de uitstoot van stikstof.

De commissie adviseert daarom om tijdens de ontwikkeling van Oosterwold de milieu-effecten te meten en te evalueren, zodat indien nodig het plan kan worden aangepast.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer