Vogelorganisatie overweegt rechtsgang

Flevoland 20 november 2015
Vogelorganisaties overwegen rechtsgang
De Vogel- en Natuurwacht Flevoland stapt vrijwel zeker naar de Raad van State om meer duidelijkheid te krijgen over het beheerplan voor de Oostvaardersplassen. De organisatie vindt het niet helder hoe het plan wordt uitgevoerd.

Eerder deze week zei de provincie tegen Omroep Flevoland dat het moeras vanaf 2017 in fasen en zorgvuldig wordt drooggelegd, om te voorkomen dat vogels in één keer uit het gebied verdwijnen. Maar in het beheerplan zelf, dat nog door het Rijk is opgesteld, staat dit onderscheid niet.

De Vogelwacht, Vogelbescherming en natuurdeskundige Nico Dijkshoorn zijn bang dat wat de provincie voorstelt uiteindelijk niet mag. De Raad van State zou daarom uitsluitsel moeten geven over de bevoegdheden van de provincie.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer