"Vertekend beeld onderzoek ambtenarensalarissen"

Flevoland 22 november 2015
Het beeld dat de ambtenaren van Flevoland de best betaalde provincieambtenaren van Nederland zijn, is vertekend. Dat zegt het college van Gedeputeerde Staten. De provincie onderzocht de salarissen nadat het blad Binnenlands Bestuur meldde dat 35 procent van de Flevolandse ambtenaren meer dan 4500 euro per maand verdient. Landelijk ligt dat percentage op iets meer dan een kwart.

Meetmoment
Volgens Gedeputeerde Staten gaat de vergelijking niet op, omdat Binnenlands Bestuur zich op slechts 1 meetmoment van het jaar baseert. Dat was eind 2014. Het aantal medewerkers in Flevoland was toen laag, waardoor het lijkt alsof het totaal aan uitbetaalde salarissen naar een kleine club werknemers ging. Maar volgens de provincie werkten er eerder dat jaar méér ambtenaren. Het gemiddelde salaris over het hele jaar was daarom lager.

Kleine organisatie
Volgens GS wordt het beeld extra vertekend doordat Flevoland, in vergelijking met andere provincies, een kleine organisatie is. Het provinciebestuur meldt niet hoeveel procent van de ambtenaren daadwerkelijk meer dan 4500 euro verdient.

Loonsom
In het onderzoek is gekeken naar de loonsom. Deze bestaat uit direct aan werknemers betaalde loon (inclusief gratificatie, overwerkgeld, fooien, provisie, loon in natura, vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van werkgevers.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer