Plan voor zonnepark naast Natuurpark

Lelystad 21 december 2015
Plan voor zonnepark naast Natuurpark
Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn positief over een plan om op een akker tussen Natuurpark Lelystad en Lelystad Airport een park met zonnepanelen aan te leggen.

Het zonnepark van 4,5 hectare moet komen op een stuk landbouwgrond van Mathé Vermunt aan de Vlotgrasweg. Het park past niet in het bestemmingsplan, maar de gemeente en de provincie willen een uitzondering maken. Hiervoor wordt het zonnepark aangemerkt als experiment. Provinciale Staten moeten nog instemmen met het voorstel.

Initiatiefnemer Vermunt wil voor het park subsidie aanvragen bij het rijk. De opgewekte stroom levert hij terug aan het elektriciteitsnet.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer