SVOL: kwaliteit voortgezet onderwijs beter

Lelystad 5 januari 2016
Kwaliteit voortgezet onderwijs wordt beter
De Rietlanden
Scholen Gemeenschap Lelystad
ISG Arcus
Het voortgezet onderwijs in Lelystad wordt kleinschaliger van opzet, beter van kwaliteit en sluit beter aan op vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.
Die plannen heeft de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad dinsdagmiddag gepresenteerd.

Lelystad heeft met de SGL, Rietlanden en Arcus nu drie scholen in het voortgezet onderwijs. Die zijn elk te klein om voldoende leerlingen te trekken voor een volwaardig pakket opleidingen. Daarom moeten de scholen opgaan in twee clusters voor vmbo en havo/vwo.

Uit het voorgenomen besluit blijkt dat vmbo en havo/vwo met nieuwe vakken en leerprofielen worden opgezet, waardoor leerlingen meer keuze hebben. Ook sluiten de opleidingen beter aan op het mbo, wetenschappelijk onderwijs en op beroepen.

Alle leerlingen krijgen straks als basisvak 'mensvorming' om kennis te maken met verschillende religies en maatschappelijke stromingen. De werkgroep Identiteit komt hiermee tegemoet aan de zorg dat de clusterschool te weinig aandacht krijgt voor religie, omdat de christelijke Arcus verdwijnt.

De SVOL kan nog niet zeggen waar de clusterscholen worden gehuisvest, maar denkt aan een combinatie van verbouw en nieuwbouw. Volgens SVOL-bestuurder Barry Lommen is de 18 miljoen euro die de gemeente beschikbaar heeft voor huisvesting net niet voldoende.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is gevraagd voor 10 maart op het voorgenomen besluit te reageren. De gemeente en de gemeenteraad moeten later beslissen over de huisvesting. De SVOL wil in september 2018 met de nieuwe clusterschool beginnen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer