34 edelherten afgeschoten in Oostvaardersplassen

Flevoland 8 januari 2016
34 edelherten afgeschoten in Oostvaardersplassen
In de Oostvaardersplassen zijn vorige maand 34 edelherten afgeschoten. Volgens Staatsbosbeheer gebeurde dat in het kader van het vroeg reactief beheer. Dit houdt in dat verzwakte dieren die de winter waarschijnlijk niet zullen overleven worden afgeschoten om te voorkomen dat ze onnodig lijden voor zij dood gaan.

Staatsbosbeheer beoordeelt hiervoor het individuele welzijn van de dieren. Gekeken wordt onder meer naar het vetpercentage en eventueel afwijkend gedrag. Verzwakte dieren zonderen zich namelijk af.

Andere factoren die meespelen bij het besluit om dieren af te schieten zijn de beschikbaarheid van beschutting, de hoeveelheid voedsel in het gebied, de temperatuur, de hoeveelheid neerslag en de wind.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer