Provincie wil aan de slag met buitendijkse haven

Urk 20 januari 2016
Provincie wil aan de slag met buitendijkse haven
De provincie wil actief aan de slag met de realisatie van een buitendijkse haven bij Urk. Daarom gaat de provincie alvast een plan opstellen dat de haven planologisch mogelijk maakt, zo stellen Gedeputeerde Staten voor.

De Maritieme Servicehaven is volgens de provincie van belang voor heel Flevoland. Het bedrijfsleven op Urk en in Noordoostpolder wil de haven graag, maar het plan kan niet zonder overheidsgeld. De provincie stelt nu voor om actief de markt op te gaan om ondernemers te zoeken die in het project willen stappen.

De provincie eist wel dat Urk een realistisch plan maakt voor de toekomst van de bestaande haven. Een aantal bedrijven dat daar nu gevestigd is, zal immers straks naar de nieuwe haven verhuizen.

De provincie wil niet dat er in de nieuwe Urker haven containers of andere goederen worden overgeslagen. Daarvoor wordt bij Lelystad Flevokust aangelegd.

Provinciale Staten besluiten op 24 februari over het voorstel.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer