Vluchtelingenwerk heeft te weinig tijd

Flevoland 31 januari 2016
Vluchtelingenwerk heeft te weinig tijd
Vluchtelingenwerk Midden-Nederland wil meer tijd krijgen om asielzoekers met een verblijfstatus te kunnen begeleiden. Dat bepleit Karin Nogossek, coördinator van de hulporganisatie. Nu heeft zij in de meeste Flevolandse gemeenten een jaar de tijd en dat is te weinig voor een goede start in Nederland.

Vluchtelingenwerk begeleidt vluchtelingen bij bijvoorbeeld het inschrijven bij een huisarts of het afsluiten van een contract bij een energieleverancier. In sommige gevallen krijgen de vluchtelingen ook hulp bij juridische vragen over hun asielprocedure die loopt bij de IND.

Duizend euro
Op dit moment ontvangt Vluchtelingenwerk in de zes gemeenten verschillende subsidies. In iedere gemeente krijgt zij voor haar werk 1000 euro per volwassene voor de maatschappelijke begeleiding. Deze begeleiding duurt een jaar. Dit geld wordt beschikbaar gesteld door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Gemeenten reserveren zelf daarnaast vaak nog geld om de statushouders te begeleiden. In sommige gevallen kan daardoor de begeleiding met een jaar worden verlengd.

In 2015 begeleidde Vluchtelingenwerk Midden-Nederland 215 statushouders in de provincie. Dit zijn niet alle statushouders. De gemeenten kampen met achterstanden. Vluchtelingenwerk verwacht begin dit jaar te horen hoeveel statushouders alsnog geholpen moeten worden. Die komen dan bovenop het aantal van 475 dat dit jaar begeleid moet worden.

Wat gebeurt er per gemeente?

Almere
De gemeente Almere verstrekt een basissubsidie aan Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, het gaat om ongeveer 100.000 euro. Dat geld is bestemd voor maatschappelijke begeleiding en juridische ondersteuning. Vluchtelingenwerk huurt een kantoortje in het centrum waar vluchtelingen langs kunnen bij vragen over bijvoorbeeld gezinshereniging en hun inburgeringstraject. Dat is drie dagen in de week geopend. Samen met de Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Almere (VMCA) helpt zij de statushouders op weg in Almere. Ook begeleidt de organisatie uitgeprocedeerde asielzoekers die gebruik maken van de bed-, bad- en broodregeling van het Leger des Heils in Almere. In 2015 werden 128 statushouders geholpen. In het eerste half jaar van 2016 moeten er 232 worden geholpen.

Dronten
Vluchtelingenwerk ontvangt van de gemeente Dronten een basissubsidie. Het geld wordt gebruikt voor de juridische begeleiding en gezinshereniging. De begeleiding is voor één jaar. Vluchtelingenwerk is een vrijwilligersorganisatie die wordt bijgestaan door betaalde krachten. Een klein deel van de basissubsidie wordt aangewend om de loonkosten van de betaalde krachten te betalen. In 2015 werden er 35 statushouders begeleid, in de eerste helft van 2016 verwacht Vluchtelingenwerk 48 mensen te begeleiden. Het is onduidelijk hoeveel Dronten uitgeeft: de gemeente kan geen cijfers geven.

Lelystad
In de gemeente Lelystad wordt Vluchtelingenwerk in 2016 voor het eerst ingezet. De organisatie wordt ingehuurd door Stichting Welzijn voor een bedrag van 70.000 euro. Vluchtelingenwerk start met het werven van vrijwilligers. Net als in Almere krijgt de organisatie een fysieke plek in de stad. Die is drie dagen in de week open. De verwachting is dat Vluchtelingenwerk de komende maanden 90 statushouders zal begeleiden.

Noordoostpolder
De gemeente Noordoostpolder koopt ook trajecten in bij Vluchtelingenwerk. De gemeente heeft extra geld vrijgemaakt voor de maatschappelijke begeleiding, het gaat om een bedrag van bijna 56.000 euro. Daarvoor werden vorig jaar 38 statushouders maatschappelijk begeleid. Die trajecten lopen twee jaar. Dit jaar worden er minimaal 55 statushouders begeleid. Als een van de weinige Flevolandse gemeenten heeft de gemeente geen geld gereserveerd voor juridische begeleiding. Wel kunnen statushouders geholpen worden bij gezinshereniging.

Urk
Op Urk krijgt Vluchtelingenwerk per traject uitbetaald. De gemeente heeft in 2015 bovenop de vergoeding van het COA een bedrag van 1000 euro uitgekeerd. Daardoor kunnen statushouders in de gemeente twee jaar in plaats van een jaar worden begeleid. Ook heeft de gemeente apart geld vrijgemaakt voor de juridische ondersteuning bij gezinsherenigingen. Vorig jaar werden 14 statushouders begeleid. In de komende zes maanden krijgen 24 statushouders begeleiding.

Zeewolde
De gemeente Zeewolde heeft een overeenkomst met Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Het subsidiebedrag bedraagt voor 2016 zo'n 23.000 euro. VluchtelingenWerk Oost Nederland regelt voor dit bedrag een informatie- en adviespunt, ondersteuning bij de asielprocedure en helpt bij gezinshereniging. Ook geeft de organisatie advies aan uitgeprocedeerden, is er een conversatiegroep en kunnen statushouders een taalmaatje krijgen. Naast deze subsidie koopt de Sociale Dienst Veluwerand bij VluchtelingenWerk trajecten in die de zelfstandigheid van statushouders moet vergroten.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer