Subsidie voor zorg probleemkinderen

Noordoostpolder 4 februari 2016
Het college van B en W van Noordoostpolder wil eenmalig een subsidie verlenen aan zorginstellingen Woodbrookers in het Friese Kortehemmen en Karakter in Zwolle. Het gaat om bedragen van respectievelijk bijna vier ton en ruim 56.000 euro.

Beide organisaties zijn specialist op het gebied van complexe opvoed- en opgroeiproblematiek. Ze bieden zorg die in Noordoostpolder nog niet beschikbaar is. Vorig jaar waren er twaalf kinderen uit de gemeente in behandeling.

Het Zwolse Karakter heeft aangegeven ook meer te willen samenwerken met het Therapeutisch Centrum Flevoland. Het is nog niet duidelijk in welke vorm.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer