VVD verwijt wethouder Peeters politieke doodzonde

Almere 8 februari 2016
VVD verwijt wethouder Peeters politieke doodzonde
Onderwijswethouder René Peeters van Almere maakt zich schuldig aan een politieke doodzonde. Dat vindt collegepartij VVD, die de handelwijze van de D66-wethouder hekelt. De wethouder schendt volgens de partij de actieve informatieplicht waardoor de gemeenteraad zijn controlerende taak niet goed kan uitoefenen. De wethouder voert tevens aangenomen moties door de raad niet uit.

VVD'er Hilde van Garderen neemt de zaak hoog op en heeft het onderwerp op de politieke markt van donderdag geagendeerd. Omdat de kwestie volgens haar erg gevoelig ligt en er nog met de coalitiepartijen wordt gesproken, wil zij voor donderdag geen interview voor camera geven. Wel laat ze weten dat de wethouder met een enorm goed verhaal moet komen en dat ze daar voorlopig maar vanuit gaat. "Het is ernstig genoeg om een stevig gesprek over te voeren."

Volgens de VVD informeert de wethouder de raad te slecht als het gaat om de ontwikkeling van de integrale kindcentra in Almere. In zo'n centrum staan een basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal onder één leiding. Aangenomen moties zoals een bespreking over De Sterrenschool en het uitvoeren van een evaluatie worden volgens de VVD niet nagekomen. "Het college hanteert een vrije interpretatie over de uitvoering van uitspraken van de raad."

Een ander onderwerp betreft de aangenomen VVD-motie Playing for Succes Assist, een naschools programma om vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken. Peeters zou eigenhandig de doelgroep veranderen naar jongeren tussen de 16-23 jaar, terwijl de VVD op scholieren in het voortgezet onderwijs wilde inzetten.

Het gaat volgens Van Garderen om een opeenstapeling van meerdere voorvallen als het gaat om de houding van Peeters. In september wilde zij de wethouder al ter verantwoording roepen tijdens een interpellatiedebat. Zij vreesde dat hij de wens van de raad niet ging uitvoeren om beter lesmateriaal voor hoogbegaafden te maken. Dat debat ging niet door omdat hij beloofde deze motie alsnog uit te voeren.

Wethouder Peeters laat weten dat het hele college wordt aangesproken en dat hij dinsdag in het college een reactie zal bespreken. Donderdag wil hij in de raad in gesprek gaan over de zaken die hem aangaan.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer