Veilig Thuis Flevoland verbetert

Flevoland 10 februari 2016
Het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis Flevoland is druk bezig om de problemen met lange wachtlijsten en bereikbaarheid op te lossen. De Inspectie Jeugdzorg, die in december haar zorgen uitte in een rapport, is tevreden over de verbeteracties.

Het Flevolandse meldpunt krijgt deze maand extra personeel om de wachtlijst met meldingen weg te werken. Ook voldoet Veilig Thuis inmiddels aan de eis dat de organisatie 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar moet zijn.

Wat nog niet geregeld is, is de beschikbaarheid van een handelingsbevoegde medewerker buiten kantooruren. De zes Flevolandse gemeenten denken nog na over welke vorm deze bereikbaarheidsdienst moet krijgen en willen het voor 1 januari 2017 geregeld hebben.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer