Waterschap Zuiderzeeland kan zelfstandig blijven

Flevoland 20 februari 2016
De fusiegolf onder waterschappen in Nederland gaat aan Flevoland voorbij. Een fusie zou het waterschap Zuiderzeeland weinig voordelen opleveren, zegt dijkgraaf Hetty Klavers in de zaterdageditie van het tv-programma Over Flevoland Gesproken.

Ze wijst er op dat het waterbeheer in de IJsselmeerpolders heel anders is en dat door de goede financiële positie van het Waterschap Zuiderzeeland een fusie niet nodig is. Wel is er op verschillende terreinen samenwerking met vier andere waterschappen.

Klavers is ook geen voorstander van een fusie omdat de afstand tot de inwoners in haar ogen niet te groot moet worden. De afgelopen jaren is het aantal waterschappen in Nederland flink afgenomen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer