Steun voor plannen voortgezet onderwijs

Lelystad 11 maart 2016
Steun voor plannen voortgezet onderwijs
Medewerkers, ouders en leerlingen staan achter de plannen voor de hervorming van het voortgezet onderwijs in Lelystad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin zij zijn vertegenwoordigd, heeft donderdagavond met de plannen ingestemd.

De Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad wil de drie bestaande scholen laten opgaan in twee clusters. De ene is voor havo/vwo en de andere voor vmbo. De nieuwe opzet moet de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en opleidingen beter laten aansluiten op het bedrijfsleven. De GMR is hier positief over.

De GMR staat ook achter de nieuwe identiteit van de clusterscholen. Daarin krijgen alle leerlingen een brede basis mee via het leergebied mensvorming. De plannen worden nu nader uitgewerkt.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer