Almere loopt achter met huisvesten statushouders

Almere 25 april 2016
De gemeente Almere heeft een grote achterstand in het huisvesten van statushouders. Dit zijn asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Almere moet voor eind dit jaar bijna 700 statushouders aan woonruimte helpen. Voor nog geen honderd mensen is dat tot nu toe geregeld.

In 2015 lukte het de gemeente om slechts 233 statushouders aan woonruimte te helpen. Hierdoor ontstond een achterstand van 181. Dit jaar moet er voor nog eens 499 extra mensen woonruimte worden gevonden.

Om de achterstand weg te werken heeft de gemeente afspraken gemaakt met de woningcorporaties over het toewijzen van woningen. Zo wordt het matchingsproces verbeterd. Ook gaan corporaties het aanbod van huurwoningen vergroten door te koop staande woningen weer te verhuren. Tevens wil de gemeente een pilot starten waarbij statushouders die elkaar niet kennen samen worden opgevangen.

Daarnaast heeft de gemeente het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gevraagd om vooral gezinnen naar Almere te sturen. Elk gezinslid telt als een statushouder en door gezinnen te huisvesten haalt de gemeente haar doelstelling sneller. Onduidelijk is of het COA hier aan mee wil werken.

De gemeente Almere verwacht dat er dit jaar 400 nieuwe, goedkope huurwoningen worden opgeleverd. Deze zijn in eerste instantie niet specifiek bedoeld voor statushouders. Mochten de nieuwe plannen van de gemeente niet werken dan komen deze huizen alsnog beschikbaar voor het huisvesten van statushouders.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer