Provincie: Knardijk hoeft niet versterkt te worden

Flevoland 29 april 2016
De provincie wil de Knardijk tussen Zuidelijk en Oostelijk Flevoland niet verder verstevigen. Dat hoeft niet, omdat de dijk niet meer nodig is als waterkering nu de buitendijken van Flevoland de komende tijd sterker en veiliger worden.

Als één van die buitendijken overstroomt, kan de Knardijk het water drie dagen in de overstroomde polder houden. Dat is voldoende om de niet-overstroomde polder aan de andere kant te evacueren.

Rond de Knardijk is daardoor meer ruimtelijke ontwikkeling mogelijk. Dat schrijven GS, het dagelijks bestuur van de provincie, aan Provinciale Staten. De provincie en het waterschap Zuiderzeeland willen de komende tijd inventariseren welke ideeën er in de samenleving bestaan voor dat gebied.

© omroep flevolandsitemap | disclaimer