Inwoners willen statushouders in De Golfslag

Emmeloord 10 mei 2016
Inwoners willen asielzoekers in De Golfslag
Een groep inwoners van Noordoostpolder wil dat er statushouders komen in voormalig verzorgingshuis De Golfslag in Emmeloord. Zij zullen binnenkort hierover een brief overhandigen aan burgemeester Aucke van der Werff.

De inwoners zeggen zich grote zorgen te maken over het gebrek aan ruimte voor asielzoekers in de gemeente. Volgens hen verkeert De Golfslag in zodanige staat dat het gebouw voor weinig geld geschikt kan worden gemaakt voor bewoning. Ze denken daarbij aan asielzoekers met een verblijfsstatus en jongeren die woonruimte zoeken. Dit zou ook de integratie van asielzoekers bevorderen. Burgemeester Van der Werff zei eerder tegen de gemeenteraad dat opvang in de Golfslag niet aan de orde was.

De groep inwoners is nog bezig handtekeningen te verzamelen voor onder de brief. De raadsfractie van de PvvP heeft al aangekondigd naar aanleiding van de brief vragen te zullen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Die partij is fel tegen opvang in De Golfslag, onder meer omdat het gebouw onveilig zou zijn. Ook de VVD is tegen. De gecombineerde partij PvdA-GroenLinks in Noordoostpolder sprak zich vorig jaar juist uit voor de opvang van asielzoekers in het voormalige verzorgingshuis.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer