Advies blijft ongewijzigd: ROC TOP moet opgaan in ROC Flevoland

Almere 2 juni 2016
Het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) over het voortbestaan van ROC TOP in Almere is ongewijzigd gebleven. Wel is nu de reactie van ROC TOP in het rapport opgenomen. Die komt er kortweg op neer dat de mbo-school vindt wel degelijk bestaansrecht te hebben.

De school heeft circa 300 leerlingen en wil doorgroeien naar zo'n 500 mbo-studenten. Maar de commissie concludeert dat ROC TOP hiervan moet afzien en de opleidingen moet laten opgaan in het grotere ROC van Flevoland. Deze school geeft in Almere aan ruim 3000 leerlingen les. Daarbij moet dan wel afstemming plaatsvinden met het aanbod van het ROC in Amsterdam. De scholen krijgen tot 26 oktober de tijd om afspraken met elkaar te maken over hun aanbod aan opleidingen.

ROC TOP wil zelfstandig blijven
ROC TOP vindt het ook belangrijk om in goed overleg te zijn met de andere mbo-instellingen, maar stelt dat zowel de eigen school als het ROC van Flevoland kunnen blijven bestaan. Op beide scholen zijn volgens het bestuur voldoende studenten, opleidingen die aansluiten op de arbeidsmarkt en voldoende kwaliteit. Bovendien zijn beide instellingen financieel gezond, aldus ROC TOP. Daarbij voelt de school zich gesteund door een Kamerbreed aangenomen motie van de VVD.

ROC Flevoland wil advies uitvoeren
De commissie heeft op verzoek van het ROC van Flevoland een advies uitgebracht aan het ministerie van onderwijs. De twee scholen bieden in Almere dezelfde opleidingen aan op het gebied van economie, handel en ondernemerschap, en zorg en welzijn. Het ROC van Flevoland vindt deze situatie niet wenselijk. Het ROC wil zo spoedig mogelijk met het advies van de commissie aan de slag. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer