Plan voor miljoeneninvesteringen in Almere is klaar

Almere 9 juni 2016
150 miljoen euro voor ontwikkeling Almere
De gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk zijn er uit hoe zij de komende vijf jaar 75 miljoen willen uitgeven om Almere leefbaar te houden. Het geld komt uit het Fonds Verstedelijking Almere. 

Almere krijgt er de komende jaren 60.000 woningen bij. Daar zijn in 2013 al afspraken over gemaakt tussen gemeente, provincie en Rijk. Een van de afspraken was de inrichting van dit verstedelijkingsfonds met een looptijd van 20 jaar en een bedrag van 300 miljoen euro. Dat bedrag wordt nu in vier stukken verdeeld van vijf jaar en 75 miljoen euro elk.

Proef
In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente Almere bij wijze van proef al een bedrag uit het fonds uitgegeven. Zo spaart Almere geld voor de komst van een universiteit. Ook investeerde de gemeente in de inrichting van een onderdoorgang onder de A6 en wordt het Rondje Weerwater bekostigd uit het fonds. 

De drie partijen hebben nu een vijfjarenplan opgesteld waar een bedrag van 75 miljoen euro mee is gemoeid. Er gaat de komende jaren geld naar:

- de versterking van het hart van de stad
- het verbeteren van de leer- en werkomgeving.
- toerisme en recreatie
- vernieuwend wonen
- en het energieneutraal en afvalloos maken van de stad. 

"Plannen leiden tot een aantrekkelijke stad"
De gemeente denkt dat de plannen er voor zorgen dat de huidige als toekomstige Almeerders in een diverse, aantrekkelijke, groene en sociale stad komen te wonen.

Dit najaar definitieve besluitvorming 
Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft inmiddels ingestemd met de aanpak. Volgende week besluit het college van Gedeputeerde Staten over het raadsvoorstel. Dit najaar vindt definitieve besluitvorming plaats zodat volgend jaar gestart kan worden met uitvoering van de eerste projecten.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer