InwonersPartij: meer maatwerk bij verdeling statushouders

Lelystad 13 juni 2016
De InwonersPartij Lelystad pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een andere manier van het verdelen van asielzoekers met een verblijfstatus. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft namens alle Nederlandse gemeentes afspraken gemaakt met de regering over de verdeling van statushouders. Volgens de fractie van de InwonersPartij wordt er in dit akkoord te weinig naar lokale omstandigheden gekeken. De lokale situatie zou volgens de partij zwaarder mee moeten wegen.

Wel welkom, maar minder
De partij benadrukt dat statushouders welkom zijn in Lelystad, maar vindt het niet goed dat er bij de verdeling vooral naar inwonersaantallen wordt gekeken: "We hebben al te maken met veel gezinnen met een laag inkomen, hoge werkloosheid en bijna eenderde van de bevolking is van niet-westerse afkomst. Dan is het niet reëel een grote groep statushouders te huisvesten. Gemeenten met minder inwoners waar de problemen minder groot zijn kunnen dan meer voor die mensen betekenen," aldus fractievoorzitter Luc Baaten.

Eerlijkere verdeling
De InwonersPartij, die onderdeel uitmaakt van het college, vond tijdens debatten over de regeling onvoldoende medestanders in de raad om haar bedenkingen bij de VNG op tafel te leggen. Het college verwees op haar beurt naar Den Haag. Tijdens het laatste congres van de VNG diende andere gemeentes moties in om naar een eerlijkere verdeling te kijken. De InwonersPartij besloot daarom om de Tweede Kamer te vragen om toch nog eens te kijken naar het akkoord wat er nu ligt. De partij vraagt daarbij te letten op de verdeling van gelden en statushouders.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer