Toch een crematorium op Trekkersveld

Zeewolde 16 juni 2016
Toch een crematorium op Trekkersveld
Toch een crematorium op Trekkersveld
Er mag toch een crematorium komen op bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde. Het bedrijf Grocon uit Hierden heeft een vergunning gekregen om aan de Baardmeesweg een zogenoemd technisch crematorium te bouwen. Dat is een crematorium zonder uitvaartcentrum of urnenmuur.

Vergunning eerder afgewezen
Dezelfde ondernemer vroeg vorig jaar ook al een vergunning aan. Die werd toen afgewezen, omdat de gemeente bang was dat logistieke bedrijven op Trekkersveld hinder zouden hebben van de rouwstoeten. 

Grocon stapte vervolgens naar de provincie. Die veegde de bezwaren van de gemeente van tafel en verstrekte alsnog een vergunning op basis van de Wet op de Lijkbezorging. Die is nodig om lichamen te mogen cremeren.

Nieuwe bouwvergunning
De ondernemer heeft vervolgens een nieuwe bouwvergunning aangevraagd, waarin de plannen voor een uitvaartcentrum en de urnenmuur zijn weggelaten. Volgens de gemeente paste deze aanvraag in het bestemmingsplan en is de vergunning daarom ditmaal wel verleend.

Komt het crematorium er nu ook echt?
Dat is nog maar de vraag. De gemeente en enkele bedrijven op Trekkersveld hebben namelijk bezwaar aangetekend tegen de vergunning die de ondernemer van de provincie heeft gekregen om lichamen te cremeren op het bedrijventerrein. Daarnaast kunnen omwonenden de komende tijd bezwaar aantekenen tegen de nieuwe bouwvergunning.

Zijn het uitvaartcentrum en de urnenmuur nu definitief van de baan?
Nee. De gemeente heeft de vergunning die hiervoor is aangevraagd weliswaar afgewezen, maar de ondernemer heeft daar bezwaar tegen aangetekend. Volgens de gemeente loopt deze procedure ook nog steeds.

Een crematorium zonder uitvaartcentrum. Hoe gebruikelijk is dat?
Het komt volgens de gemeente Zeewolde wel vaker voor dat de uitvaart en de crematie op verschillende locaties plaatsvinden. Alleen een klein groepje nabestaanden gaat dan mee naar het crematorium zelf.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer