advertentie

'Camping Waterhout staat nergens voor open'

Almere 22 juni 2016
De eigenaren van camping Waterhout dreigen door hun koppigheid hun bedrijf aan het Weerwater kwijt te raken. Dat beeld schetst het college van burgemeester en wethouders van Almere in gemeentelijke stukken over de onteigening van het zuidelijk deel van de camping.

De gemeente en de camping zijn sinds 2012 met elkaar in onderhandeling. De camping ligt op het Floriade-terrein en is te groot om op die plek te kunnen blijven. 

Het is voor het eerst dat het gemeentebestuur inzicht geeft in de onderhandelingen. Tot nu toe hield de gemeente alles geheim. Volgens het college willen de campingeigenaren geen inhoudelijke discussie voeren over de verwerving van de grond en het zoeken naar een alternatieve locatie voor de camping. Sinds 2012 heeft Waterhout alle voorstellen van de gemeente afgewezen, aldus het college.

Tegemoet komen
De gemeente stelt dat zij zich 'flexibel' opgesteld heeft en dat zij bereid is 'om de camping op veel zaken tegemoet te komen'. "Desondanks wil de camping zich niet committeren aan een onderhandelingsresultaat", schrijft het college. Daarom wordt er een onteigeningsprocedure opgestart.

Scenario's
De partijen onderhandelden de afgelopen vier jaar over drie scenario's:

- tijdelijke verkleining van de camping met mogelijkheid tot uitbreiding na de Floriade in 2022
- verplaatsing van de camping naar het Weerwater-eiland
- verplaatsing van de camping naar een andere locatie in de stad 

Compensatie
De voorwaarden die de eigenaren stellen aan het inpassen van de camping op de huidige locatie zijn onhaalbaar, meent de gemeente. De camping stelt inhoudelijk en financieel te hoge eisen. Bij verplaatsing van de camping is de gemeente bereid te praten over een hogere financiële compensatie dan wettelijk verplicht is, maar ook daarover is nog geen overeenstemming bereikt.

Is er een oplossing?
De gemeente blijft in onderhandeling met de camping tijdens de onteigeningsprocedure. Het liefst ziet het college een minnelijke oplossing. Dat ziet het stadsbestuur somber in. De tijd dringt omdat een onteigeningsprocedure jaren kan duren. Als Almere niet op tijd de grond in handen heeft, kan dit de gemeente miljoenen euro's kosten. 

Uiterlijk 1 augustus 2018 moet de grond overgedragen zijn aan Rijkswaterstaat. Die kan daar dan tegelijk met de verbreding van de A6 een ontsluitingsweg voor auto- en busverkeer aanleggen. Als de grond later in handen van de gemeente komt, moet de gemeente dit zelf regelen.

Gemeenteraad
Binnenkort legt het college het onteigeningsvoorstel voor aan de gemeenteraad. Donderdagavond besluit de raad alvast of een logboek met daarin alle onderhandelingsverslagen geheim wordt verklaard. 

Reactie camping
De advocaat van de camping heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Daarin stelt de camping dat het niet waar is wat de gemeente schrijft. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer