'Schaliegasboringen zorgen voor te veel schade'

Noordoostpolder 7 juli 2016
'Boren naar schaliegas in Noordoostpolder levert te veel economische schade op'. De actiegroep Tegengas is blij met de uitkomst van het onderzoek van CE Delft. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de actiegroep. De resultaten hiervan zijn donderdagavond bekendgemaakt.

Negatieve economische effecten
Het onderzoeksbureau stelt dat zowel beperkte als forse negatieve effecten mogelijk zijn bij commerciële schaliegaswinning. Hierbij is gekeken naar waardedaling van huizen, wegblijven van toeristen en omzetverlies bij de agrarische sector. Volgens de onderzoekers kan de schade in de periode 2023 - 2053 variëren van 80 miljoen euro tot 1,1 miljard plus een verlies van 40 tot 300 miljoen euro voor woningeigenaren.

Bij proefboringen is de verwachte economische schade beperkter. Die schade varieert van 23 tot 345 miljoen plus 37 tot 149 miljoen verlies voor woningeigenaren.

Exacte inschatting van effecten is er niet
De onderzoekers vinden het lastig exacte schattingen te maken, omdat er nog veel onzekerheden zijn. Het is bijvoorbeeld moeilijk te bepalen hoeveel commotie er ontstaat als gevolg van milieu-effecten en mogelijke calamiteiten. Bovendien zijn er nog geen vergelijkbare situaties met commerciële schaliegaswinning in Europa.

Proefboringen in Noordoostpolder niet uitgesloten
De Tweede Kamer heeft besloten dat er tot 2024 niet naar schaliegas geboord mag worden. Maar proefboringen in Noordoostpolder kunnen vanaf volgend jaar wel tot de mogelijkheden behoren. De actiegroep Tegengas, die bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven en inwoners in Noordoostpolder, is hier fel op tegen. Zij hopen met dit onderzoek de politiek in Den Haag ervan te overtuigen af te zien van schaliegasboringen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer