College: 'Stadshart meer in trek'

Lelystad 16 juli 2016
Eigenaren en ondernemers in het Stadshart van Lelystad zeggen dat het aantal bezoekers en bestedingen aantoonbaar zijn toegenomen. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad over 'de stand van zaken' in het Stadshart. Het winkelhart gaat al jaren gebukt onder leegstand en tegenvallende bezoekersaantallen.

Centrummanager
De komst van een centrummanager wordt een belangrijke stap genoemd. Hij heeft de verbinding gelegd tussen culturele instellingen, ondernemers, eigenaren en bewoners. De communicatie is verbeterd, er worden gezamenlijke evenementen (themazondagen) georganiseerd en de aankleding van een deel van het centrum heeft een facelift gekregen. De financiële bijdrage van de gemeente uit het budget Stadshart ondersteunt andere partijen om in actie te komen.

Lokale ondernemer
De lokale ondernemer keert, volgens het college, terug in het Stadshart en vindt een plek in wat het compacte winkelrondje wordt genoemd. Dat sluit aan bij de nieuwe identiteit van het centrum: lokaal, groen en compact. Daarbij krijgt hergebruik van bestaande panden voorrang boven nieuwbouw.

Slenterwijk
Desondanks is het de bedoeling om in de Parkwijk, tussen de Albert Heijn en scholengemeenschap Arcus, een zogeheten 'slenterwijk' te realiseren. Een autoluwe wijk met 130 woningen en kleinschalige bedrijvigheid. En er wordt gekeken of de komst van een nieuwe bioscoop bij Theater Agora als 'vliegwiel' kan fungeren om de leegstand bij De Waag en de Agorahof aan te pakken. Sloop van een gedeelte van De Waag en het bouwen van woningen wordt als een serieuze optie gezien.

Gratis parkeren
De Ondernemersvereniging Stadshart wil inzetten op twee uur gratis parkeren. Dit omdat het experiment van dertig minuten niet het beoogde effect heeft. Bezoekers die boodschappen doen blijven niet langer in het Stadshart. Een aantal supermarkten is gevraagd om - in navolging van Jumbo - het eerste uur uit eigen zak te betalen.

In het najaar wordt door het college van burgemeester en wethouders een uitgewerkt plan met financiële onderbouwing aan de gemeenteraad voorgelegd.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer