Bedelverbod op meerdere locaties

Lelystad 3 september 2016
De gemeente Lelystad heeft in samenwerking met de politie meerdere gebieden in de stad aangewezen waar niet gebedeld mag worden. Het verbod is opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (APV).

Locaties
De locaties die het betreft zijn: alle winkelcentra, Bataviahaven, op en rond trein- en busstations, carpoolstrook A6 Larserplein, horecaplein De Stelling, De Oostvaardersplassen, Natuurpark Lelystad en begraafplaats Ölandhorst.

Anticiperen
Volgens een woordvoerder anticipeert de gemeente op landelijke ontwikkelingen waaruit blijkt dat er meer gebedeld wordt. Over de Lelystadse situatie zegt zij dat 'het voorkomt'. Eerder dit jaar ging de raad akkoord met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Gewijzigd beleid
In 2000 werd het algehele verbod op bedelen opgeheven. In stadscentra kwam geregeld overlast door bedelaars voor, waarbij soms passanten agressief en hinderlijk werden aangeklampt. Omdat de strafbaarstelling uit het Wetboek van Strafrecht was verdwenen, kon de politie hiertegen nauwelijks optreden. Daarom kunnen gemeenten vanaf 2006 gebieden aanwijzen waar niet gebedeld mag worden en de politie kan handhaven. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer