'Gemeente had zelf onderzoek moeten doen'

Lelystad 5 september 2016
De gemeente Lelystad had zelf beter onderzoek moeten doen naar de effecten van de uitbreiding van Lelystad Airport, en dat niet alleen aan het Rijk moeten over laten.

Dat zeiden bezwaarmakers maandag bij de Raad van State. De Vogelbescherming, Politieacademie en twee agrariërs vochten daar het gemeentelijke bestemmingsplan aan, dat de bouw van de nieuwe terminal en verlenging van de baan regelt.

De gemeente en luchthaven vinden dat alle gevolgen al door het kabinet zijn onderzocht toen vorig jaar het Luchthavenbesluit werd vastgesteld. De Vogelbescherming bestrijdt dit en stelt dat niet is gekeken naar de aanwezigheid van vogels buiten de Oostvaardersplassen en Natura 2000-gebieden. Vooral de effecten voor de bruine en blauwe kiekendief zijn genegeerd. Ook stelt de Vogelbescherming dat de gemeente meer actuele gegevens had moeten gebruiken dan voor het Luchthavenbesluit is gedaan. De organisatie heeft die beschikbaar.

Schrijnend geval
Een agrariër aan de Vlotgrasweg vindt het vreemd dat de gemeente in het bestemmingsplan geen rekening houdt met de komst van baanverlichting op zijn land. Volgens de gemeente is voor de lampen geen vergunning nodig. De luchthaven erkent in gesprek te zijn met de boer over verhuizing, omdat zijn bedrijf pal onder de aanvliegroute op enkele honderden meters van de landingsbaan ligt. Daarmee is hij een 'schrijnend geval'.

De Politieacademie weet ook niet waar baanverlichting en andere apparatuur op haar terrein komt. De academie blijft er bij dat de veiligheid van haar personeel tijdens de verkeerslessen in gevaar komt door laagvliegende vliegtuigen en obstakels als palen met baanverlichting.

Uitspraak kan maanden op zich laten wachten
De Raad van State doet in principe na zes weken uitspraak rond 16 november, maar sluit niet uit nodig te hebben tot eind december. De raad moet onder meer besluiten of de bezwaren wel mogen worden behandeld, omdat tegen het Luchthavenbesluit geen beroep bij de bestuursrechter mogelijk zou zijn. Advocaten van de Politieacademie en Vogelbescherming bestrijden dat en stellen dat volgens het Verdrag van Aarhus landen verplicht zijn om over onderwerpen als een luchthaven beroep bij de bestuursrechter mogelijk te maken.

Lelystad Airport gaat er van uit dat het Luchthavenbesluit leidend is, zodat begin 2017 daadwerkelijk met de baanverlenging en bouw van de terminal kan worden begonnen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer