Almere blundert bij onteigening Camping Waterhout

Almere 6 september 2016
Raad moet opnieuw beslissen over onteigeningsprocedure
De gemeenteraad van Almere moet donderdag opnieuw besluiten of er gestart kan worden met de onteigeningsprocedure voor een deel van Camping Waterhout. De raad deed dit al voor het zomerreces, maar door een 'administratieve fout' is het verkeerde perceel in het besluit opgenomen.

Het deel van de camping dat de gemeente wil onteigenen heeft nummer 6403, en niet 5403 zoals nu is besloten. Het foutieve perceel is te vinden in de Hoornstraat in Stedenwijk. Er staan vier woonhuizen op. Daarom legt het college van burgemeester en wethouders het voorstel om over te gaan tot onteigening opnieuw voor.

Het college spreekt zelf van een 'verschrijving'. In principe zouden ambtenaren de fout kunnen aanpassen in de papieren, maar dat vindt het college onwenselijk. Omdat het belang van het besluit zo groot is, moet de gemeenteraad zich nog eens over de materie buigen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer