Goedkoper plan Kornwerderzand moet minister overhalen

Flevoland 7 september 2016
Rijksbijdrage teruggebracht tot 30 miljoen
Er is een nieuw plan om de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand alsnog mogelijk te maken. De verbreding is ook voor Flevoland van belang, omdat Urker scheepswerven grotere schepen in onderhoud zouden kunnen nemen Ook kunnen grotere vrachtschepen richting Lelystad en Urk varen.

In het nieuwe plan wordt er van het Rijk nog maar 30 miljoen euro gevraagd. Vier provincies, een paar gemeenten en het bedrijfsleven regelen dat de rest van de benodigde 146 miljoen euro op tafel komt. Minister Schultz van Haegen gaf eerder aan dat zij geen geld heeft om mee te betalen. De indieners hopen dat zij door de veel lagere Rijksbijdrage alsnog overstag zal gaan.

Scheepswerven en provincie betalen mee
Uit de stukken blijkt ook dat drie Urker scheepswerven aan het project willen meebetalen. Gedeputeerde Jan Nico Appelman heeft een half miljoen euro gereserveerd als bijdrage vanuit de provincie Flevoland. Provinciale Staten moet daar nog wel mee akkoord gaan. Als de minister besluit mee te betalen, kunnen de werkzaamheden in 2018 al van start gaan.


© omroep flevolandsitemap | disclaimer