Flevolanders tevreden over huisartsenpost

Flevoland 26 september 2016
Ruim de helft is positief over de huisartsenpost
Een meerderheid van de Flevolanders heeft goede ervaringen met de huisartsenpost. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Bijna 1200 Flevolanders hebben de enquête ingevuld.

Ruim de helft van de ondervraagden (54%) is positief over de huisartsenposten bij de ziekenhuizen in Almere, Lelystad en Emmeloord. Zo'n 17% is negatief, de rest neutraal.

Contact
Zo'n 60% zegt bij het eerste telefonische contact vriendelijk te woord te zijn gestaan. 11% is negatief en vindt dat de medewerker argwanend en afhoudend reageerde. Bijna 8% noemt het telefonisch contact zelfs ronduit onvriendelijk.

In de enquête is niet gevraagd naar de telefonische bereikbaarheid. De Consumentenbond constateerde in augustus dat veel posten niet binnen 2 minuten een patiënt kunnen beantwoorden.

Wachttijd
De wachttijd bij de huisartsenpost bedraagt tussen de vijf minuten en een half uur, zo geeft ruim de helft van de gebruikers aan. Vooraf weten de meesten niet hoe lang de wachttijd zal zijn en men wordt hiervan tussentijds ook niet op de hoogte gehouden. Bijna driekwart geeft aan geen probleem te hebben met de wachttijd.Hulp
Ruim 85% vindt dat het consult bij de spoedarts niet had kunnen wachten tot de eigen huisarts beschikbaar was. Twee derde zegt door de dokter goed te zijn geholpen, bijna 14% vindt juist van niet.

Geen eigen huisarts
Een aantal mensen gaat bewust naar de huisartsenpost omdat ze geen huisarts hebben. Veel zijn dat er niet; het gaat om slechts 19 van de bijna 1200 ondervraagden.

Huisartsenposten bestaan inmiddels zo'n 15 jaar. Bijna 80% van de ondervraagden woont op minder dan 10 kilometer afstand. In Almere is de post gevestigd in het Flevoziekenhuis, in Lelystad bij MC Zuiderzee en in Emmeloord bij het Antonius Ziekenhuis. In Dronten is geen vaste huisartsenpost, maar draaien de gezondheidscentra een dienstenstructuur.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer