Prinsjesdag voor Flevoland niet verrassend

Flevoland 20 september 2016
De Miljoenennota 2017 bevat voor Flevoland geen nieuwe kabinetsplannen. In de laatste Miljoenennota van het kabinet-Rutte II staan alleen lopende zaken en projecten en geen nieuwe voorstellen.

Wel moeten de gemeenten en provincie nog doorrekenen hoeveel geld zij uit het Gemeente- en Provinciefonds krijgen. Er komt in elk geval extra geld voor veiligheid, zorg en armoedebestrijding.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu meldt dat de werkzaamheden bij de A1 en A6 waarschijnlijk zes miljoen euro goedkoper uitvallen dan eerder begroot. Totaal kost het deelproject 1,7 miljard. De aanleg van het spoor bij Almere wordt 24 miljoen euro goedkoper dan begroot.

De Raad voor de rechtspraak komt binnenkort met een uitwerking van een bezuinigingsplan voor de rechtspraak. In de oorspronkelijke versie zou de rechtbank in Lelystad grotendeels verdwijnen, maar dat plan is na druk vanuit de gemeente, provincie en sector teruggedraaid. Een nieuwe versie moet uitwijzen of de positie van Lelystad zeker is.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer