Almeerder is volgend jaar meer kwijt aan lokale lasten

Almere 8 oktober 2016
Almeerders zijn komend jaar meer geld kwijt voor hun afval, rioolwater en onroerend zaakbelasting (ozb). Dat blijkt uit de programmabegroting 2017, die eerder deze week is gepresenteerd.

De ozb gaat volgend jaar met 1,9 procent omhoog. De helft van deze verhoging komt ten goede aan onderhoud van de stad. In 2009 werd dat door het college van burgemeester en wethouders besloten, omdat de gemeente geen geld meer had om straten, wegen en groen te onderhouden.

Afvalstoffenheffing
De verwerking van huisvuil wordt ook duurder. Het tarief gaat met €7,28 omhoog. Het lukt Almeerders niet om de afvalberg in de stad te verkleinen. Ondanks speciale campagnes om het afval beter te scheiden, blijven Almeerders nog te veel restafval weggooien.

Rioolheffing
Almeerders moeten ook rekenen op een hogere rekening voor de rioolheffing. Dat tarief gaat met €4,65 per object omhoog. Met de rioolheffing worden kosten van beheer en onderhoud van riolen voor afval-, hemel- en grondwater gedekt.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer