Verbreding A6 naar Lelystad in nieuwe fase

Flevoland 13 oktober 2016
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft donderdag de zogeheten startbeslissing genomen voor de verbreding van de A6 tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad. De snelweg wordt vanaf 2021 verbreed naar twee keer drie rijstroken.

De verbreding van de A6 is nodig om in de toekomst het verkeer van en naar Lelystad Airport te kunnen verwerken. Het Rijk, de provincie en gemeente Lelystad hebben al in 2014 afspraken gemaakt en de minister bevestigt die nu.
De verbreding gaat 50 miljoen euro kosten, 15 miljoen meer dan eerder was begroot. De minister heeft daarom extra geld uitgetrokken.

Zonnepanelen en windmolens
Het is de bedoeling dat er naast de verbrede A6 zonnepanelen en windmolens komen, die stroom opwekken voor onder meer de bedrijventerreinen bij Lelystad en de wijk Warande. Rijkswaterstaat doet ook onderzoek naar de zogeheten inductie-techniek. Daarbij worden elektrische voertuigen opgeladen terwijl ze over de weg rijden, of er naast op rustplaatsen stilstaan.

Voordat de aanleg begint, komt er in 2019 eerst een ontwerp tracébesluit. Een jaar later wordt het definitieve ontwerp vastgesteld.


© omroep flevolandsitemap | disclaimer