Buurtbemiddeling zoekt vrijwilligers

Lelystad 16 oktober 2016
Buurtbemiddeling in Lelystad is op zoek naar zo'n tien nieuwe vrijwilligers zodat de groep weer uit 25 leden bestaat. Dat aantal is volgens coördinator Koos Essenstam van Stichting Welzijn noodzakelijk, omdat er jaarlijks tussen 100 en 120 aanvragen voor bemiddeling tussen buren binnenkomen.

Geen partij kiezen
Als het buren niet lukt problemen zelf uit te praten, kan buurtbemiddeling ingeschakeld worden. De buurtbemiddelaars kiezen geen partij, ze helpen om het gesprek goed te laten verlopen. Mensen die met elkaar in onmin leven, worden geholpen om samen een goede oplossing voor hun problemen te vinden.

Intensieve training
Uit een training waarbij tachtig procent op de praktijk gericht is, moet blijken of iemand de competenties heeft die voor het werk nodig zijn. Essenstam, geestelijk vader van de buurtbemiddeling in Lelystad, benadrukt dat er veel wordt gevraagd: "Goed kunnen luisteren, doortastend optreden, methodisch werken en nooit oordelen.'' Een hulpvraag wordt altijd opgepakt door twee getrainde vrijwilligers. "Een must omdat doorgaans de verhoudingen flink verstoord zijn en de emoties hoog oplopen,'' benadrukt Essenstam.

Varken in de tuin
Het fenomeen burenruzies verdwijnt niet, weet routinier Essenstam. "Schreeuwende kinderen, auto's voor de deur, een varken in de tuin; overal maken mensen ruzie over. Vaak liggen er persoonlijke problemen achter het onderwerp waar de ruzie over gaat, waardoor de strijdende partijen niet in staat zijn om naar elkaar te luisteren. Wij stimuleren ze om zelf oplossingen aan te dragen, het gezamenlijke belang in te zien. Doorgaans lukt dat,'' is de ervaring van Essenstam.

Slagvaardig
Buurtbemiddeling lost conflicten op, bevordert eigen verantwoordelijkheid, voorkomt escalatie of strafbaar gedrag en draagt bij aan het verbeteren van de sociale veiligheid. Essenstam: "Om slagvaardig te blijven, hebben we wel nieuwe vrijwilligers nodig. Anders blijft er werk liggen.''
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer