Meer Roma-kinderen naar school

Lelystad 19 oktober 2016
Roma-kinderen in Lelystad gaan steeds vroeger en langer naar school. Ook is een aantal kindhuwelijken voorkomen. Dit zijn twee belangrijke verbeteringen als gevolg van het landelijk programma 'Aanpak uitbuiting Roma kinderen', waaraan de gemeente als proef heeft meegedaan.

De resultaten zijn bereikt door intensievere samenwerking tussen gemeentelijke en maatschappelijke organisaties en meer kennis over de Roma-cultuur en problemen. 

Positieve resultaten op lange termijn
Projecten om jongeren aan werk en werkervaring te helpen zijn moeizaam verlopen. Het is in de Roma-cultuur niet gebruikelijk om vast werk te hebben. Ook van verminderde criminaliteit is nog geen sprake.

De gemeente wil de komende jaren blijven werken aan het verbeteren van de situatie van Roma-kinderen en -jongeren omdat zij op langere termijn wel positieve resultaten verwacht.

Extra geld van het Rijk
Lelystad was van 2012 tot 2016 een van de vier gemeenten die extra geld kreeg vanuit het Rijk om de problemen met Roma-kinderen aan te pakken. Er wonen naar schatting ongeveer 300 Roma in de gemeente die relatief veel problemen hebben.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer