Versterking van dijk met stenen en zand

Lelystad 1 november 2016
Na de versterking voldoet de dijk weer aan de veiligheidsnormen
De Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen wordt vanaf volgend jaar versterkt om hem veiliger te maken. De dijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidsnorm.

De dijk wordt aan zowel de Markermeerkant als de IJsselmeerkant steviger gemaakt met stenen en met zand. Van Lelystad tot Trintelhaven komt een stenen bekleding, het stuk naar Enkhuizen wordt opgehoogd met zand.

Uniek
Het met zand versterken van een dijk in een meer zonder eb en vloed is volgens de provincie uniek voor Nederland. De zandige oevers vormen overgangen tussen land en water waarop de natuur zich kan ontwikkelen. De werkzaamheden beginnen volgend jaar en moeten in 2020 klaar zijn.

Waarom moet de dijk verstevigd worden? 
De Houtribdijk werd oorspronkelijk aangelegd voor de geplande inpoldering van de Markerwaard. Hoewel in 2003 definitief besloten is om deze derde Flevopolder niet aan te leggen, heeft de dijk volgens Rijkswaterstaat toch een belangrijke functie.

Zonder de dijk zou volgens de waterbeheerder gemakkelijk een scheefstand in het IJssel- en Markermeer kunnen ontstaan. Bij een ongunstige windrichting zou het water aan de ene kant wel een meter hoger kunnen staan dan aan de andere kant. 

Omdat ook nog rekening moet worden gehouden met golven, zouden dijken op bepaalde plekken langs het Markermeer twee meter hoger moeten worden gemaakt. Volgens Rijkswaterstaat is het dus veel goedkoper om de Houtribdijk te verstevigen.

Kuifeend wordt ontzien
Volgens Rijkswaterstaat zal het zand dat nodig is voor de dijkversteviging van een andere plaats worden gehaald dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat gebeurt nadat de Commissie voor Milieueffectrapportage in juni bepaalde er in de plannen geen rekening was gehouden met kuifeenden die in het najaar een paar maanden dicht bij de dijk verblijven. De dieren kunnen in die periode niet vliegen en moeten hun voedsel dus ook vlak bij de dijk zoeken. 

De plannen voor de dijkversterking liggen vanaf donderdag een maand ter inzage bij Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland.

 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer