advertentie

'Stekker uit Nieuw Land trekken is duurder'

Lelystad 9 november 2016
De provincie betaalt 5,3 miljoen euro voor de gebouwen en grond van Nieuw Land
De miljoenen die de provincie in het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad wil steken zijn veel geld, maar de stekker er uit trekken is nog veel duurder. Dat zegt D66-gedeputeerde Michiel Rijsberman. Hij reageert op een voorstel van de provincie om Nieuw Land te helpen, zodat het zonder schulden kan opgaan in het nieuwe Erfgoedpark Batavialand.

Waarom is dit nodig?
Nieuw Land Erfgoedcentrum bestaat nu uit een museum en een archief. Dat archief wordt gebruikt door de provincie, de gemeenten Lelystad, Dronten, Urk, Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland. Het archief wordt afgesplitst, omgevormd tot Het Flevolands Archief en apart door de overheden betaald.
Het museum van Nieuw Land gaat samen met de Bataviawerf en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) fuseren tot het Erfgoedpark Batavialand. 
Het is deze enorme reorganisatie die zoveel geld kost.

Wat maakt het dan zo duur?
Het uit elkaar halen van archief en museum is duur. De provincie wil voorkomen dat Batavialand begint met een enorme schuld uit het verleden.
Een grote kostenpost vormen de gebouwen, die nu nog van Nieuw Land zijn. De provincie wil 5,3 miljoen euro betalen voor de gebouwen en grond van Nieuw Land. Met de opbrengst lost Nieuw Land twee leningen af bij de Bank Nederlandse Gemeenten, zodat zij schuldenvrij is.
Voor het vervroegd aflossen van de leningen brengt de bank boeterente in rekening, totaal 1,8 miljoen. De provincie moet hiervan 1,4 miljoen ophoesten, de deelnemende gemeenten en het waterschap de rest.
Tegelijk krijgt Batavialand een 'bruidsschat' mee om een sterke start te kunnen maken. Eenmalig wil de provincie ruim 3 miljoen euro bijdragen, naast de jaarlijkse subsidie van 1,5 miljoen.

Is stoppen met Nieuw Land en Batavialand niet goedkoper?
Nee, zegt gedeputeerde Rijsberman. Als de provincie uit Nieuw Land stapt, is zij juridisch verplicht om nog vijf jaar de jaarlijkse subsidie te betalen. Dat is bij elkaar 7,5 miljoen euro. Daar komen nog eens voor 2,5 miljoen euro aan kapitaalslasten bij voor een lening die doorbetaald zou moeten worden. Er is dan geen museum meer, terwijl de archieven en het archeologisch depot elders moeten worden ondergebracht. Hoeveel dat kost is niet bekend.
De stekker er uit trekken betekent bovendien dat Batavialand dan niet kan worden gerealiseerd. En dat wil de provincie niet, want die ziet het als haar taak om het verhaal van de polders en geschiedenis op een brede manier onder de aandacht te brengen.

Wat kan ik straks zien in Batavialand?
De exposities in het huidige gebouw van Nieuw Land en de Bataviawerf worden vernieuwd. Zo komt er een nieuwe tentoonstelling De Lage Landen over het verhaal van Flevoland.  De IJsselkogge wordt geconserveerd. De voorbereidingen worden getroffen om de replica van het VOC-schip Batavia op het land te plaatsen. 2018 staat in het teken van 100 jaar Zuiderzeewet en ingenieur Cornelis Lely. In 2019 krijgen de 17-eeuwse Beurtvaarder, de 18e-eeuwse Ventjager en de 19e-eeuwse Zeehond een plek in het erfgoedpark.

Zit het plan Batavialand goed in elkaar?
Nieuw Land en de Bataviawerf hebben aan een businessplan gewerkt hoe ze met een vernieuwde expositie en nieuwe attracties het verhaal van de Lage Landen en scheepsgeschiedenis willen vertellen. In een eerste versie gingen ze uit van 350.000 bezoekers in 2022. Dat is inmiddels bijgesteld tot 135.000 bezoekers.
De provincie vindt het plan nu realistisch. Tegelijk neemt zij kennis van de conclusies van een onderzoek door adviesbureau Berenschot. Dat vindt de bezoekersaantallen realistisch, maar vindt de plannen voor de lange termijn niet sterk genoeg. Zo dreigen er al na 2020 nieuwe tekorten, omdat Batavialand de komende drie jaar onvoldoende inkomsten binnen lijkt te halen. 

Wanneer wordt er over Nieuw Land en Batavialand besloten?
Provinciale Staten zijn woensdag bijgepraat, maar hebben nog veel bedenkingen en vragen. Op 7 december moeten zij een besluit nemen. Het waterschap en de gemeenten die deelnemen in het archief moeten ook in december een besluit nemen. De gemeenteraad van Lelystad moet ook nog akkoord gaan met de aankoop van een gebouw van Nieuw Land, restaurant 'De Cantine'. De gemeente had hiervoor een lening verstrekt en betaalt nu ruim vijf ton.
Daarna moet minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een voorstel voorleggen aan de Tweede en Eerste Kamer. Dat gebeurt naar verwachting komend voorjaar.
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer