Maatregelen moeten problemen bruggen en sluizen voorkomen

Flevoland 11 november 2016
De provincie neemt maatregelen om storingen aan sluizen en bruggen te voorkomen en sneller te verhelpen.

Zo zal ervoor worden gezorgd dat de drie belangrijkste sluizen in Flevoland binnen een uur handmatig bediend kunnen worden. Het gaat daarbij om de Noordersluis, Zuidersluis en Urkersluis, waar bedrijven in de regio volgens de provincie het meest afhankelijk van zijn. De provinciale sluizen en bruggen worden normaal gesproken centraal bediend vanuit het provinciehuis.

Onderhoud
Verder moet de aannemer geregeld oefenen op het onderhoud, zodat er bij het personeel genoeg kennis over sluisinstallaties aanwezig blijft. De provincie heeft ook de interne communicatie verbeterd, zodat opzichters en managers sneller van storingen op de hoogte zullen zijn.

Storing
De SP vroeg het college van Gedeputeerde Staten vorige maand om actie te ondernemen. Aanleiding was een storing waarbij tijdens een weekend alle 15 provinciale sluizen en beweegbare bruggen lange tijd niet open konden. Ook was de centrale meldkamer voor de bediening toen urenlang nauwelijks via marifoon of telefoon te bereiken.

Geen claims
De SP wilde ook weten of er schippers om schadevergoeding hebben gevraagd, omdat ze noodgedwongen stil hebben gelegen. De provincie zegt dat er de afgelopen twee jaar geen claims zijn ontvangen.

Omdat er de komende jaren groot onderhoud aan veel sluizen en bruggen gepland staat, verwacht de provincie dat het aantal storingen zal afnemen. In 2021 zullen alle draaiende en bewegende onderdelen zijn vervangen en kunnen alle sluizen op dezelfde manier op afstand worden bediend.

 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer