Woonzorg: Ouderenbeleid is doorgeschoten

Lelystad 15 november 2016
Het beleid om verzorgingshuizen te sluiten en ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, is doorgeschoten. Dat vindt John Bos, voorzitter van de raad van bestuur van Woonzorg Flevoland.

De zorginstelling ziet steeds vaker ouderen die zichzelf niet meer goed kunnen redden, maar die te 'goed' zijn om in aanmerking komen voor een verpleeghuis. Voor hen is er behoefte aan een vorm van beschut wonen in een soort aanleunwoning.

Zorgappartementen in het Lelycentre
Voor deze groep ouderen wil Woonzorg in een leegstaand pand in het Lelycentre 41 zorgappartementen realiseren. De bewoners kunnen zorg krijgen van het naastgelegen verpleeghuis De Uiterton. Het plan moet nog door de gemeente worden goedgekeurd.

Te gemakkelijk gedacht
Bos wil geen kritiek uiten op de werkwijze van de gemeente, die verantwoordelijk is voor thuiszorg aan ouderen. Hij constateert slechts dat er bij de overdracht van de zorg van het Rijk naar de gemeenten te gemakkelijk is gedacht dat verzorgingshuizen overbodig zouden zijn, omdat ouderen zich zelfstandig of met mantelzorgers zouden redden. Dat is in de praktijk dus niet het geval.

Woonzorg Flevoland heeft in Lelystad vier locaties met verpleeghuiszorg. Daarnaast kunnen klanten thuiszorg krijgen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer