'Politiek heeft weinig grip op subsidies'

Noordoostpolder 28 november 2016
Ambtenaren van de gemeente Noordoostpolder wijken wel eens af van het subsidiebeleid, terwijl de gemeenteraad daar niet van op de hoogte wordt gesteld. Dat concludeert de gemeentelijke rekenkamer. Elk jaar wordt er 9,5 miljoen euro aan structurele subsidies verstrekt en 240.000 euro aan incidentele bijdragen uitgegeven.

Weinig grip
Omdat de politiek weinig grip heeft op het verlenen van subsidies kan de gemeenteraad niet effectief sturen, concludeert de rekenkamer. De raadsleden worden één keer per jaar geïnformeerd en nemen jaarlijks bij de begroting een besluit.

Niets vastgelegd
De raad ontvangt geen informatie of met de verleende subsidies de beoogde effecten worden bereikt. De gemeente Noordoostpolder en de instellingen willen de maatschappelijke doelen meer centraal stellen en ruimte voor ondernemerschap bieden, maar dat is nergens geformuleerd of vastgelegd, zegt de rekenkamer.

Advies: duidelijke keuzes, eisen stellen
Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad moeten bij de uitgangspunten, kaders en voorwaarden duidelijke keuzes maken, zodat beleid en praktijk beter op elkaar aansluiten. Dat is het centrale advies van de rekenkamer. Die vindt verder dat strikte eisen aan subsidieaanvragen moet worden gesteld. Dat gebeurt nu niet bij alle instellingen.

Maandagavond bespreekt de politiek in een commissievergadering het rapport van de rekenkamer over het subsidiebeleid.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer