Claim miljoen Windesheim maakt weinig kans

Lelystad 1 december 2016
De kans dat de gemeente Lelystad een miljoen euro terug kan krijgen van de Hogeschool Windesheim Flevoland is uiterst klein. Over terugvorderen van geld zijn in het verleden namelijk geen keiharde afspraken gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeenteraad. Eigen onderzoek van Omroep Flevoland bevestigt dat.

Waar gaat het over?
De Hogeschool Windesheim, gemeente Lelystad, gemeente Almere, de provincie en het Rijk kwamen in 2010 overeen dat er een Hogeschool Windesheim Flevoland zou komen. Die zou lesplaatsen krijgen in Almere en Lelystad. In een fonds werd 72 miljoen euro gestopt.
De gemeente Lelystad droeg bij met 3 miljoen euro. In 2012 meldde Windesheim aan Lelystad dat de vestiging hier niet was gelukt, onder meer omdat er te weinig studenten waren.

Waarom wil de gemeenteraad nu dan nog geld terug?
Wethouder Elly van Wageningen heeft recent nieuwe afspraken met Windesheim gemaakt voor de periode tot 2020. In juni legde zij die aan de raad voor.
Daarbij stelde zij ook voor af te zien van het claimen van een miljoen euro bij Windesheim, omdat de lesplaats Lelystad er niet is gekomen. Volgens de wethouder zijn over terugvorderen in 2010 weliswaar afspraken gemaakt, maar het claimen zou 'onevenredig veel energie' kosten en de relatie met Windesheim en partners verstoren. Een deel van de gemeenteraad was het daar in september niet mee eens en wil het geld terugzien, omdat Windesheim zich niet aan afspraken heeft gehouden.

Kan Lelystad geld terugvorderen?
Om duidelijkheid te krijgen over de afspraken tussen de gemeente Lelystad en Windesheim, heeft een werkgroep van de gemeenteraad hiernaar de afgelopen weken onderzoek gedaan. Omroep Flevoland heeft zelf onderzoek gedaan.
Conclusie: in tegenstelling tot wat de wethouder/het college van b en w in juni meldde, zijn er in 2010 geen harde afspraken gemaakt over terugvordering. Alleen bij 'onrechtmatig handelen of verwaarlozing door Windesheim' kan er tussentijds geld worden teruggevorderd, zo staat in de afspraken.
In april 2012 heeft Windesheim weliswaar voorgesteld dat Lelystad een miljoen zou kunnen terugvragen, maar dat moest de gemeente wel eerst voorleggen aan de partners binnen de Hogeschool. De gemeente heeft dat nooit gedaan.

Maar Windesheim heeft toch niet gedaan wat is afgesproken?
Er is inderdaad in Lelystad geen lesplaats gekomen. Maar Windesheim heeft dat wel geprobeerd en twee miljoen euro gestoken in de Roy Heiner Academie. Dat project is 'jammerlijk mislukt', erkent directeur Rien Komen van Hogeschool Windesheim Flevoland. Daar staat tegenover dat Windesheim in Lelystad wel samenwerkt met onder meer ROC Landstede, het MBO College en scholen in het voortgezet onderwijs. Ook volgen Lelystadse studenten onderwijs bij Windesheim in Almere.
Volgens Komen is de bijdrage van Lelystad dus geen weggegooid geld geweest. Ook het nog resterende bedrag van bijna een miljoen komt dus ten goede aan Lelystadse studenten.

Wat doet de gemeenteraad nu?
De raad is donderdagavond in beslotenheid bijgepraat door de werkgroep. Omroep Flevoland heeft vooraf met fracties gesproken. Collegepartijen PvdA, Inwonerspartij en VVD vinden dat terugvorderen weinig kans maakt. Bovendien verwijten zij zichzelf dat de raad in 2012 te weinig alert is geweest op welke afspraken er lagen. Leefbaar Lelystad, D66 en Leuc vinden dat wel alles op alles moet worden gezet om het miljoen terug te krijgen. Het CDA sluit een motie van treurnis tegen wethouder Elly van Wageningen niet uit. Naar verwachting vergadert de gemeenteraad later deze maand over Windesheim.


 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer