Gemeente wil buitendijkse haven niet zelf ontwikkelen

Urk 5 december 2016
Het college van Urk vindt het project een te grote opgave
De gemeente Urk is niet bereid de leiding te nemen bij de aanleg van een nieuwe buitendijkse haven. Urk vindt de risico's te groot, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de provincie.

De provincie had Urk gevraagd de regie te nemen en financieel garant te staan voor de bijna 40 miljoen euro kostende maritieme servicehaven. Het college van Urk vindt het project een te grote opgave. De gemeente heeft hiervoor onvoldoende kennis in huis en vindt zichzelf te klein om dit op verantwoorde wijze te doen. 

Urk heeft de provincie gevraagd of zij de ontwikkeling voor haar rekening neemt, zoals dat ook is gebeurd met de overslaghaven Flevokust bij Lelystad. Daarna is Urk wel bereid om de haven te exploiteren, onder voorwaarde dat de financiële onderbouwing van het project klopt.

Hoe reageert de provincie?
De provincie kan nog niet reageren op de brief. Het college van Gedeputeerde Staten wil eerst met de gemeente om de tafel om over de brief te praten. 

Wat is een maritieme servicehaven? 
Flevoport is bedoeld als de nieuwe werkhaven van Urk, waar schepen worden gebouwd en gerepareerd. De scheepswerven en loodsen moeten komen te liggen aan de dijk tussen Urk en de Ketelbrug. De haven ligt op grondgebied van zowel Urk, Noordoostpolder als Dronten. Er mogen geen containers worden overgeslagen, omdat dit zou concurreren met Flevokust.

Wat gaat het kosten?
De groep van zeven Urker ondernemers die Flevoport heeft bedacht, heeft de kosten berekend op 38 miljoen euro. Dat kan lager uitvallen als voor een kleinere versie van de haven wordt gekozen. Al jaren wordt er op het financiële plaatje gestudeerd, omdat het tot nu toe niet is gelukt om de financiering rond te krijgen. De gemeenten Urk en Noordoostpolder willen elk 2,5 miljoen euro bijdragen uit het potje dat was bedoeld voor de aanleg van de Zuiderzeelijn.

De provincie kan nog niet zeggen hoeveel zij wil bijdragen, al wordt bekeken of een extra bijdrage mogelijk is.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer