Wethouder informeert alleen raad over foutenoverzicht camping Waterhout

Almere 8 december 2016
Waar het precies fout ging met het onteigenen van camping Waterhout blijft geheim. De Almeerse wethouder Tjeerd Herrema vindt het niet netjes tegenover externe partijen om het geanonimiseerde feitenrelaas vrij te geven. Ook zou de informatie te veel een kijkje in de keuken van de gemeente Almere geven.

Donderdagavond bespreekt de gemeenteraad het feitenrelaas. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Ook wordt de raad bijgepraat over de gesprekken die de gemeente voert met jachthaven Haddock. De camping en de jachthaven liggen in het gebied van de toekomstige Floriade. 

Moeizaam
Met beide partijen verlopen de gesprekken moeizaam. Haddock mag blijven, maar gesprekken over woningbouw om innovatieplannen van de eigenaar te financieren, liepen spaak. Camping Waterhout moet vertrekken uit het gebied om ruimte te maken voor uiteindelijke woningbouw voor de Floriadewijk, vindt de gemeente. 

Wat ging er ook alweer mis met de onteigeningsprocedure?
Herrema heeft het besluit tot onteigenen inmiddels al drie keer aan de gemeenteraad moeten voorleggen. De laatste keer omdat de gemeente het onteigeningsbesluit aan de drie eigenaren van Waterhout had moeten sturen, maar dat alleen aan de camping had gedaan. Dat is een vormfout. Ook werden er cijfers door elkaar gehaald als het gaat om de hoeveelheid vierkante meters die moeten worden onteigend.

Deze fouten hadden voorkomen kunnen worden als de gegevens vooraf door Rijkswaterstaat waren gecontroleerd. Dat is ook gebruikelijk, maar externe adviseurs oordeelden dat er geen noodzaak voor was. Dat bleek onjuist te zijn. Wethouder Herrema liet daarop door de gemeentesecretaris onderzoeken hoe het fout heeft kunnen gaan. 
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer