Gemeente herstelt fout rond Lelystad Airport

Lelystad 22 februari 2017
De gemeente Lelystad gaat een bestemmingsplan over Lelystad Airport intrekken en opnieuw in procedure brengen. De gemeente volgt hiermee een oordeel van de Raad van State. In de praktijk heeft de gang van zaken geen gevolgen voor de uitbreiding van de luchthaven, zo stelt de gemeente.

Om welk bestemmingsplan gaat het?
Het gaat om het bestemmingsplan Luchthavencontouren, dat in december door de gemeenteraad is vastgesteld. In het plan worden milieu- en geluidsnormen, hoogtebeperkingen voor windmolens en grondgebruik rond de luchthaven geregeld. De gemeente heeft het plan toen niet ter visie gelegd.

Waarom is dat niet gebeurd?
Volgens de gemeente was dit niet nodig. Het bestemmingsplan is namelijk gebaseerd op het Luchthavenbesluit, dat het kabinet in maart 2015 heeft vastgesteld. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente en de luchthaven is er tegen een Luchthavenbesluit geen bezwaar bij de rechter mogelijk.

Maar dat klopt niet?
Inderdaad. De Raad van State heeft in januari uitspraak gedaan over de bezwaren van twee omwonenden en de Vogelbescherming. Inhoudelijk zijn die bezwaren toen afgewezen, maar de Raad oordeelde dat de bezwaarmakers wel in hun recht stonden om bezwaar aan te tekenen. De gang van zaken was in de Luchtvaartwet niet goed omschreven.

Wat gebeurt er nu?
Het ministerie gaat de fout in de wet herstellen, zodat tegen plannen die voortvloeien uit een Luchthavenbesluit voortaan geen beroep meer mogelijk is

Omdat de wet nog niet is gewijzigd, wil Lelystad belanghebbenden alsnog de kans geven om bezwaar aan te tekenen. Daarom wordt binnenkort het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd, waarop zes weken kan worden gereageerd. 

Kan dit de uitbreiding van de luchthaven alsnog vertragen?
De gemeente zegt van niet en stelt zelfs dat reageren zinloos is. Want mochten bezwaren weer bij de Raad van State belanden, dan zal die ze inhoudelijk afwijzen. De Raad heeft namelijk alle bezwaren tegen de uitbreiding inhoudelijk al eerder behandeld en afgewezen.

Daarmee is het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan volgens de gemeente puur een procedurele kwestie, die geen gevolgen heeft.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer