advertentie

'Nog te veel kinderen in jeugdzorginstellingen'

Almere 1 maart 2017
Er zitten nog te veel Almeerse kinderen in een instelling voor jeugdzorg. Het lukt nog onvoldoende om hen vanuit instellingen terug naar huis of in een pleeggezin te krijgen. Dat schrijft de gemeente Almere in de 'Rapportage uitvoering jeugdhulp', over het laatste kwartaal van 2016.

Minder zware behandelingen
Het lijkt er volgens de gemeente Almere wel op dat minder kinderen in de jeugd-ggz zware specialistische behandelingen krijgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zorg door een psycholoog voor kinderen die gewoon thuis wonen.

Vaker informeren
De gemeenteraad vroeg wethouder René Peeters vorig jaar om de raad vaker over de situatie in de jeugdhulp te informeren. Dat gebeurde toen een financieel tekort dreigde voor jongeren in de jeugd-ggz en in een instelling. Alleen voor crisisgevallen zou nog geld worden uitgetrokken. De raad stak daar een stokje voor.

Tekort kleiner dan gedacht
De gemeente verwacht nog altijd een tekort over 2016 bij beide vormen van jeugdzorg. Maar dat tekort is kleiner dan de 2,1 miljoen euro die eerder werd gedacht. Hoeveel kleiner is nog niet te zeggen. 

Meer maatregelen
De gemeente neemt verder maatregelen om problemen van kinderen zo vroeg mogelijk aan te pakken. Zo komen er ondersteuners in huisartsenpraktijken voor laagdrempelige gezondheidszorg en geven vrijwilligers van Humanitas begeleiding bij opvoedproblemen. 
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer