Gemeenten willen meer mensen aan het werk krijgen

Dronten 2 maart 2017
De gemeenten Dronten en Kampen willen meer mensen aan het werk krijgen op de sociale werkplaats van IMpact. Daar werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking. De twee gemeenten werken al een aantal jaren samen. 

Sinds het Rijk de subsidie voor de sociale werkplaatsen aan het verlagen is, moeten gemeenten zelf bijspringen om de werkplaatsen draaiende te houden. Ze zijn dat wettelijk verplicht, meldt wethouder Dirk Minne Vis van Dronten. Die gemeente moet nu elk jaar ruim 300.000 euro bijdragen om de sociale werkvoorziening draaiende te houden. 

Traningen en scholing
De gemeente wil die kosten omlaag brengen en denkt dat te kunnen door meer mensen aan een baan te helpen. Dat zou moeten gebeuren door meer trainingen en scholing, ook aan bijvoorbeeld statushouders en mensen die al lange tijd werkloos zijn. 

Een deel van de mensen kan niet doorstromen naar het gewone bedrijfsleven. Dat zorgt ervoor dat de gemeente de komende 30 tot 40 jaar nog geld in IMpact moeten steken. Daarna gaan deze mensen met pensioen.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer