Vragen over gezondheid omwonenden veehouderijen

Flevoland 7 maart 2017
De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil van de provincie weten hoeveel Flevolanders er in de buurt van intensieve veehouderijen wonen.

Aanleiding zijn twee recente onderzoeken waaruit bleek dat direct omwonenden van zulke bedrijven meer kans hebben op infecties aan de luchtwegen en op een verminderde longfunctie. Kinderen die bij intensieve veehouderijen wonen, hebben vaker last van eczeem. Dit zou komen door de hoeveelheden ammoniak en fijnstof die deze bedrijven uitstoten.

De Partij voor de Dieren wil ook weten of de provincie van plan is om nieuwe uitbreidingen of vestigingen van intensieve veehouderijen tegen te houden, en of ze vanwege de gezondheid de komst van kleinschalige en biologische veehouderijen gaat stimuleren.

Verder wil de PvdD weten of de provincie daarvoor betere wettelijke middelen zou willen hebben.
 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer