Raad kritisch over bomenkap Stadspark

Lelystad 21 maart 2017
De Lelystadse gemeenteraad wil binnenkort praten over het groenbeheer in de parken in de stad. Aanleiding is de bomenkap in het Stadspark. Daar zijn de laatste weken tientallen bomen gekapt, tot grote schrik van de omwonenden en de raad.

Wethouder erkent fout
Een aantal raadsfracties vroeg dinsdag aan wethouder Van den Heuvel of de bomenkap wel conform de afspraken is. De wethouder verwees naar het Groenbeheerplan voor parken, dat in 2013 met omwonenden is besproken en in 2015 door het college van B en W is vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat er in het Stadspark zou worden gekapt om het park een meer open karakter te geven. De wethouder erkent dat er een fout is gemaakt door drie markante bomen te kappen, waarover eerder is afgesproken dat ze zouden moeten blijven staan. 

Geen bomenkap meer op planning
De VVD vroeg de wethouder om de geplande bomenkap op te schorten totdat de raad opnieuw over het beheerplan heeft gesproken. Volgens Van den Heuvel staat er in gemeentelijke parken en bossen nu geen kap meer gepland. Wel wordt er gekapt in bossen die eigendom zijn van Staatsbosbeheer.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer