Provincie wil nog meer duurzame energie en economie

Flevoland 1 april 2017
Gedeputeerde Jaap Lodders
Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen de eigen ambities op een aantal terreinen naar boven bij. Dat blijkt uit de Tussenbalans, die is aangeboden aan Provinciale Staten. In die evaluatie stelt het college vast, op koers te liggen bij de uitvoering van het coalitieakkoord. Daardoor is ruimte ontstaan om grotere stappen te zetten op terreinen als duurzame energie en economie.

Gedeputeerde Jaap Lodders zegt in de zaterdageditie  van het tv-programma Over Flevoland Gesproken dat de provincie een extra steentje kan bijdragen bij het bereiken van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Flevoland is al koploper op het gebied van windenergie, maar volgens Lodders is dat niet genoeg en liggen er mooie uitdagingen op het gebied van zonne-energie en aardwarmte.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer