Gemeenteraad beslist over voortgezet onderwijs

Lelystad 4 april 2017
De Arcus in Lelystad
Henk Schraa fractievoorzitter ChristenUnie
De gemeenteraad van Lelystad hakt dinsdagavond de knoop door over de toekomst van het voortgezet onderwijs in de stad. Er ligt een voorstel op tafel om bij de Rietlanden een volledig nieuwe onderwijscampus te bouwen. Daar komen dan twee verschillende scholen: één voor het vmbo en één voor havo/vwo. Als alles doorgaat, houden de SGL, Arcus en Rietlanden in hun huidige vorm op te bestaan.

Onenigheid
Of de plannen een politieke meerderheid halen, is nog maar zeer de vraag. De partijen verschillen vooral van mening over de locatie van de nieuwbouw. Het bedrag, 55 miljoen euro, lijkt geen probleem. 

Het voorstel van het schoolbestuur en wethouder Ed Rentenaar om de nieuwe campus bij de Rietlanden te bouwen, kan rekenen op steun van de coalitiepartijen VVD, ChristenUnie en de InwonersPartij. Ook OPA Plus steunt het plan. Samen hebben die partijen twaalf zetels.

Leefbaar Lelystad, CDA, GroenLinks, D66 en LEUC lijken het voorstel te gaan verwerpen. Die partijen hebben samen 15 zetels. Zij voelen meer voor de huidige plek van de Arcus in het stadshart als locatie. Dat zou het centrum van de stad een mooie opsteker kunnen geven. 

Sleutelrol voor SP & PvdA
Veel zal dinsdagavond afhangen van de keuze van de SP en de PvdA. De acht zetels die zij samen hebben, lijken de doorslag te gaan geven. Beide partijen hebben zich kritisch uitgelaten over de keuze voor de Rietlanden.

‘Leerfabriek’
De SP vreest voor één grote 'leerfabriek' met ruim 4000 kinderen. De partij zal voorstellen om het vmbo-deel van 1200 leerlingen te vestigingen op de locatie van de Arcus. Het feit dat het ROC daar in de buurt ligt, biedt volgens de SP voordelen qua doorstroming. In een tweede voorstel zal de SP ervoor pleiten om de campus bij de Rietlanden uit minstens vier gebouwen te laten bestaan. Dit om de kleinschaligheid voor de overige 2800 leerlingen te garanderen. 

Scheiding
Een mogelijke scheiding tussen vmbo en havo/vwo-leerlingen is de PvdA juist een doorn in het oog. De partij maakt zich grote zorgen dat leerlingen elkaar niet meer tegenkomen en in gescheiden werelden zullen leven. Dat is niet bevorderlijk voor de doorstroming van het vmbo naar de havo volgens de PvdA. 

De gemeenteraadsvergadering waar over de plannen wordt besproken begint vanavond om 20.00 uur. 
© omroep flevolandsitemap | disclaimer