Grote verzakkingen gevaar voor Almeers rioolstelsel

Almere 9 april 2017
Heemraad Jan Nieuwenhuis van waterschap Zuiderzeeland
Almere moet rekening houden met aanzienlijke verzakkingen van de bodem in de komende decennia. Dat heeft grote consequenties voor het rioolstelsel, dat sneller dan voorzien moet worden onderhouden of vervangen, zegt heemraad Jan Nieuwenhuis van waterschap Zuiderzeeland in de zondageditie van Over Flevoland Gesproken.

Eerdere prognoses gingen er van uit dat de ondergrond niet verder zou door zakken, maar berekeningen van TNO laten nu zien dat in Almere tot 2050 een bodemdaling van meer dan 60 centimeter wordt verwacht, net zo veel als in het aardgasgebied in Groningen. Vooral het stadsdeel Almere Buiten zal daar last van krijgen.

Om breuken tussen rioolbuizen te voorkomen, gaat Almere volgens het nieuwe Waterplan op zoek naar innovatieve systemen, zodat het leidingnet flexibeler en minder kwetsbaar wordt.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer