Veel extra muskusratten gevangen na proef met wildgroei

Lelystad 7 april 2017
Waterschap Zuiderzeeland heeft de afgelopen weken in en rond Lelystad zo'n 500 muskusratten gevangen. De populatie was flink gegroeid, omdat de dieren bij wijze van proef drie jaar lang niet waren bestreden.

Zuiderzeeland kreeg hulp van rattenvangers van andere waterschappen om de achterstand bij de bestrijding in te lopen. Omdat dat inmiddels gelukt is, zijn de extra klemmen die waren uitgezet weer grotendeels weggehaald. Dit betekent ook dat honden weer mogen loslopen in gebieden waar dat een tijdlang niet was toegestaan.

Waarom worden muskusratten bestreden?
De dieren hebben in Nederland geen natuurlijke vijanden en graven in de bodem, bijvoorbeeld om nesten te bouwen. Hierdoor kunnen verzakkingen ontstaan aan walkanten en zelfs aan dijken. In vijf jaar tijd kan volgens het Waterschap één paartje muskusratten voor 20.000 nazaten zorgen. Voor ieder nestje maakt de muskusrat een nieuwe nestkamer.

Wat was het doel van de proef?
De proef was ingesteld omdat het waterschap wilde zien wat er gebeurde als de ratten niet werden bestreden. Hoeveel de populatie exact is gegroeid, kan het waterschap nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat de extra ratten voor meer schade hebben gezorgd. De komende tijd kunnen daar nog meldingen bijkomen, omdat verzakkingen vooral optreden wanneer een nest niet meer in gebruik is. Alle schades die door muskusratten veroorzaakt zijn, laat het waterschap herstellen.

En hoe ging het in de rest van Flevoland? 
In de Noordoostpolder werden in 2015 en 2016 ongeveer evenveel muskusratten gevangen. In het zuiden van de provincie waren dat er vorig jaar minder dan in 2015. In het oosten was een toename van het aantal te zien, maar volgens het waterschap komt dat door de proef in Lelystad. 

Wat gebeurt er met de ratten?
De gevangen dieren worden door medewerkers van het waterschap gedood. Daarna gaan de dieren naar een destructiebedrijf.
© omroep flevolandsitemap | disclaimer